xin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chui-wang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chi-ba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yi-yin-cheng-fo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di-guan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brö7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
luan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zheng-ju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
duan-di-da
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
luan-niao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da-tu-sha
 
 
 
 
 
 
 

bio
live
discs
visual
contact