hun-dun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chui-wang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mu_yi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yi-yin-cheng-fo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diguan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chi-ba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brö7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
guai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zheng-ju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da-tu-sha
 
 
 
 
 

bio_b   music_b   pics_b   visual_r   contact_b